MOTOCYKL,  Poradnik początkującego,  Prawo jazdy,  Turystyka motocyklowa

Kategorie A… (i B od co najmniej 3 lat) – co umożliwiają

W tym wątku przedstawiam komplet informacji na temat kto i czym ma prawo poruszać się po drogach publicznych. Oczywiście ograniczam się do jednośladów.

Aby w ogóle móc legalnie kierować danym jednośladem należy między innymi posiadać odpowiedni wiek:

 • kategoria AM – 14 lat (przystąpienie do egzaminu za pisemną zgodą rodziców)
 • kategoria A1 – 16 lat (przystąpienie do egzaminu za pisemną zgodą rodziców)
 • kategoria A2 – 18 lat
 • kategoria A – 24 lata albo 20 lat, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2, do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW konieczne jest i tak ukończenie 21 roku życia.

  Szkolenie (kurs) można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku a jeżeli uczęszcza się do szkoły, gdzie takie szkolenie jest w programie nauczania – 12 miesięcy przed ukończeniem wymaganego wieku.

Do czego uprawniają poszczególne kategorie:

Kategoria AM prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h,
 • czterokołowcem lekkim, rozumianym jako czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

Kategoria A1 prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategoria A2 prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW.

Kategoria A prawa jazdy uprawnia do kierowania każdego rodzaju motocyklem (motocykl – pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy) oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.

Kategoria B posiadana co najmniej od 3 lat uprawnia do poruszania się motocyklem:

 • o pojemności skokowej silnika do 125cm3;
 • o mocy nie przekraczającej 11kW (15KM);
 • stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczający 0,1 kW/kg.
  (wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione, nie jeden wybrany)

  Tutaj ważna uwaga: Ustawa, która uprawnia kierowców posiadających kategorię B do kierowania motocyklami o pojemności 125 cc jest to polska ustawa. Co za tym idzie: NIE MOŻNA PROWADZIĆ MOTOCYKLA NA KATEGORII B POZA GRANICAMI POLSKI. To jest bardzo ważna różnica w stosunku do kategorii A1, na której można jeździć po wszystkich krajach które ratyfikowały Konwencję Wiedeńską.

Prawo się zmienia a ja nie jestem prawnikiem i tego nie śledzę. Jeśli jakieś informacje powyżej nie są prawdziwe lub przestały być aktualne – proszę o informację w komentarzu wraz z linkiem do źródła takich informacji abym mógł rzetelnie nanieść poprawki.

Dodaj komentarz

Translate »